FAB Changes

Förändrings­resan, ett tillsammans­projekt
FAB Digitalisering

Vilka processer ska digitaliseras och varför? Vilka system finns och hur används dom?
FAB Sales

Vi hjälper dig att arbeta med attraction och att tillgängliggöra ditt erbjudande
FAB Rehab

Vi hjälper dig som ledare/HR att agera gällande missbruk och beroende på arbetsplatsen
FAB Leadership

Som ledare för ditt team eller som självledare behöver du utvecklas själv, vi har verktygen
FAB One-on-Ones
-
Coachning, rådgivning, kreativ tid att reflektera tillsammans - vad behöver du? Vi matchar ditt behov med rätt person
FAB Future

Vad behöver ditt företag göra för att springa om konkurrenter? AI, trend­spaning mm

FAB Changes – exempel på en process

Behovsanalys Var är vi nu och vart ska vi? Intervjuer med anställda och ledning. Vilket är vårt kunderbjudande och hur lever vi upp till det internt?

Vi identifierar tillsammans styrkor, hinder, gemensamma värden och planerar workshop/ar för att alla ska vara delaktiga

Genomförande av workshop/ar. Målet är att allt ska fram I ljuset. Först när vi vet vad som fungerar och inte kan vi göra nytt

Vi enas om värderingar som kan kopplas konkret till vår vardag och vårt kunderbjudande

Nu ska detta arbete fortsätta och för det behöver vi flera kommunikationsvägar, både mötesforum och digitala kanaler

Vi delar med oss av praktiska exempel på hur vi lever värderingar och även när vi upplever svårigheter med detsamma

Dialogen fortsätter så att vi är rustade för framtida utmaningar. Onboarding för nya skapas och exitplaner för när någon slutar