FAB Changes – tankar om förändring

Vi lever i en omvärld som förändras och det snabbt. Sanningen är att vi alla har svårt att veta vilka nya utmaningar vi möter om bara ett par år

Exempel på förändringar är nya köpbeteenden, digitalisering, urbanisering, medansvariga som har andra förväntning på arbetsgivare än tidigare generationer

Vi menar därför att det som krävs inte är att göra punktinsatser för förändring, utan istället att integrera nya arbetssätt och kontinuerligt utvecklas